About

Denne webserveren kjører på en gammel P3-500 som jeg har stående i kjelleren. På nett via ADSL 6000/500, bruker DynDNS.org med klient gående på en annen maskin på loftet. Jeg kjørte først WordPress på enutrangert Pentium 75 som jeg allerede hadde i gang med et annet server-prosjekt. Det fungerte veldig dårlig rett og slett, alt for tregt.